... Khắp nơi nơi, ngày từng ngày đổi mới. Từ Sơn, quê của ta. Từ Sơn, sức Phù Đổng bay đắp xây cuộc đời.Từ Sơn hát muôn khúc tình ca.

IdLời ca: 
Năm tháng hẹn về, tình quê ghi khắc trong tim. Từ Sơn văn hiến, đây đất Đông Ngàn mến thương. Sông núi Tiêu Tương, như còn đắm trong huyền thoại, Đền Đô mãi mãi lưu danh. Nhớ khi đêm tối, có đuốc thiêng Ngô Gia Tự. Khi trong lửa máu, rạng chí trai Nguyễn Văn Cừ. Khắp nơi nơi, hoà cùng "Nghìn việc tốt". Từ Sơn, vững niềm tin. Từ Sơn, ánh sao vàng soi sáng quê anh hùng. Từ Sơn, tiếng ca vang vọng ngàn năm.

Trên đất làng nghề, đồng quê rau lúa thêm xanh. Nhà cao phố mới, khắp chốn xe hàng đưa thoi. Em có nghe chăng, duyên nghề nối bao tình người, cùng vươn tới bến tương lai. Dẫu trong gian khó, chung sức xây quê hương đẹp giàu. Đi trên đường lớn, lòng sắt son vững tay chèo. Khắp nơi nơi, ngày từng ngày đổi mới. Từ Sơn, quê của ta. Từ Sơn, sức Phù Đổng bay đắp xây cuộc đời.Từ Sơn hát muôn khúc tình ca.

Tác giả: admin